Ochrana zvířat ve Francii

Christophe Marie foto Fondation Brigitte BardotO ochraně zvířat ve Francii jsme si povídali s tiskovou zástupkyní organizace La Spa Muriel Chrisostome a Nicolasem Dumasem.

Můžete nám představit vaši organizaci?

La Spa – Společnost na ochranu zvířat (La Société Protectrice des Animaux) byla vytvořena v roce 1845 Etiennem Parisetem a dalšími intelektuály původně na ochranu týraných koní. Victor Hugo byl zastáncem ochrany zvířat, představil návrh zákona na jejich ochranu a Guy de Maupassant vytvořil v roce 1881 první útulek pro zatoulaná, opuštěná a týraná zvířata. My v jejich šlépějích pokračujeme. Jsme první a tudíž nejstarší organizací na ochranu zvířat v zemi, nestátního charakteru a prohlášenou zákonem v roce 1860 za veřejně prospěšnou. Vybudovali jsme po celé Francii 62 útulků a našim cílem je zachraňovat a starat se o zvířata v nouzi, zatoulaná, opuštěná a týraná. Naše existence závisí na dobrovolnýh darech a finanční pomoci veřejnosti, bez příspěvků státu. Roční výdaje la Spa dosahují 50 milionů eur.

Co obsahuje konkrétně váš akční plán?

Denně bojujeme s případy opuštěných a zatoulaných zvířat, eutanázií, týráním a nedodržováním zákonů, experimenty na zvířatech, corridou a nelegálním obchodováním, pašováním zvířat, intenzivními chovy a nedůstojnými podmínkami. Vlastníme 12 veterinárních středisek, středisko zaměřené na odhalení případů pašování a jiného nelegálního zneužívání zvířat, organizovaných sítí a množíren. Máme 600 zaměstnanců, 3000 dobrovolníků z toho tisíc agentů denně v terénu připravených zachránit opuštěná nemocná zvířata a odhalit případy týrání.

Podle výsledků ankety patří Francouzi po Británii mezi největší milovníky zvířat v Evropě. V čem je tedy problém?

V lidech a nedostatečném uvědomění odpovědnosti v okamžiku pořízení zvířete. Patříme sice k národu s největším počtem domácích mazlíčků, ale zároveň jsme evropským lídrem s nejvyšším počtem opuštěných zvířat. Za rok je zanecháno napospas 100 tisíc psů a koček a počet rapidně roste v letních měsících. Zvíře majitele omrzí, zjistí, že na něj nemá čas a překáží. Období od 1. června do 31. července patří mezi nejkrizovější v roce. Vloni bylo v tomto období přijato 999 psů a 1624 koček, což je o 17,9 % více než v roce 2014 a o 25 % více než v roce 2013. Celoročně proto informujeme o smutném „francouzském“ fenoménu a aktivně spolupracujeme s veterináři, školami, médii.  

Jak tedy postupujete k záchraně zvířat?

Ve Francii je zakázáno zbavit se zvířete nebo ho nechat volně se potulovat. V takovém případě je odchyceno do speciálních center a pokud o ně majitel neprojeví zájem do 8 pracovních dnů, je považováno za opuštěné. Může být přenecháno nadaci nebo organizaci poskytující adopci zvířat. Nebo přichází euthanázie, v praxi poměrně běžná... Pokud odhalíme případy týraných zvířat, samozřejmě se snažíme je okamžitě odebrat a vysvbobodit, ale starostové, státní orgány a soud s námi příliš nespolupracují. Majitelé zvířat zodpovědni za jejich zubožený stav si přehazují vlastnictví na celé příbuzenstvo a starostové nám brání v odebrání zvířat. Je frustrující vědět o trpících zvířatech, kterým chcete pomoct a musíte počkat na povolení státu. Často se vracíme na stejné místo a někdy dostaneme povolení třeba až rok od odhalení případů týrání.

Adopce je tedy efektivním řešením. Jak vypadá celý proces?

Ano, adopce je jediným řešením, jelikož dává šanci zvířatům na nový lepší život a zároveň uvolní místo v útulku pro další zvířata v nouzi. Zajistíme zdravotní péči, stravu a zařazujeme do rekreace. Naši zaměstnanci a dobrovolníci jsou školeni speciálním přístupem k navrácení důvěry v člověka. Zvířata jsou často vyplašená, bojácná, ale překvapivě rychle zapomenou na prožitý teror a poměrně rychle se stanou družnými a oddanými společníky. Našim cílem je, aby se zvíře cítilo v bezpečí a bylo schopné adopce. Ročně přijmeme 45 tisíc zvířat, z toho 38 tisíc je adoptováno do 53 dní od přijetí. Jsme zastánci tzv. Zodpovědné adopce, proto ověřujeme budoucího majitele adoptovaného zvířete, zda je zájem skutečný a plemeno zvířete vyhovuje životnímu stylu žadatele. Například aktivní plemeno, které potřebuje spoustu pohybu nesvěříme osobě s velmi pohodlným nebo pracovně zaměstnaným žadatelům. Snažíme se vybírat pro zvířata nejlepší profil majitelů a nechceme.

Aktuálně vedete boj proti experimentům na zvířatech. Jak byste shrnuli k situaci ve vaší zemi?

Ve Francii je zakázáno testování kosmetických prostředků na zvířatech. Celkem 2 miliony zvířat bylo použito k farmaceutickým výzkumům a klinickým testům toxicity. Většinou se jedná o hlodavce, ptáky, zřídka psi a kočky. Našim cílem je, aby laboratoře našly alternativní řešení k testování produktů. Výsledky na zvířatech nezaručí stejný efekt na lidský organismus. Současně spolupracujeme s dalšími organizacemi, které se snaží zastavit testování francouzské kosmetiky na zvířatech v zahraničí. O naše značky je například v Číně velký zájem, bohužel tam ale nerespektují naše zákony a provádí experimenty našich výrobků na zvířatech. Poměrně časté je i klonování našich výrobků, které přijdou levněji a tím pohřbívají naše značky.

 

Brigitte Bardot miluje zvirata a cely zivot bojuje za jejich ochranu a bezpeci foto Fondation Brigitte BardotNadace na ochranu zvířat Fondaton Brigitte Bardot patří ve Francii i v zahraničí za velmi uznávanou a úspěšnou. Exkluzivně jsme se setkali s mluvčím nadace Christophem Marie.

Můžete nám představit vaši nadaci a program?

Celý příběh začal z vlastní iniciativy Madame Bardotové, která vedla osobní boj proti týrání zvířat ve světě. K vybudování nadace prodala veškerý osobní majetek a nemovitosti v Paříži a na jihu Francie. Vytvořila několik útulků v zemi, farmu v Eure, kde žije 600 koček, 400 psů a další domácí zvířata, ale také další struktury pro týrané koně a osli. Naší misí je zachránit všechna zvířata, nabídnout lepší život a podmínky, vylepšit zákony ve Francii, hlavně v hromadných zemdělských chovech, přepravě a na jatkách. Aktivně bojujeme proti tradičním rituálům se zvířaty a corridě, laboratorním pokusům, eutanázii, nelegálnímu pašování zvířat, množírnám, opuštění a krádežím zvířat...

Nadaci proslavil zákaz lovu tuleňů a uvalení embarga na jejich produkty. Připomenete nám další vítězství?

Brigitte Bardotová odjakživa osobně docházela do nadace, nikdy se nebála fyzické práce v útulcích a vyjednávání s nepřístupnými úředníky. Boj proti masakru tuleňů byl jejím prvním bojem. Evropská komise nás přijala k předložení a obhájení textu zákona a po zdlouhavých jednáních byl nakonec v roce 2009 přijat.

Dalším vítězstvím je vysvobození týraných medvědů v Bulharsku, které místní cikáni využívali ke svým účelům. Místní úřady stály proti nám, z vlastních zdrojů jsme vytvořili rozsáhlý park a nakonec se nám podařilo odebrat ubohá zvířata do bezpečí.

Spolupracujeme s partnery v Asii, konkrétně v Thajsku, Vietnamu a Koreji, kde je porušován zákaz konzumace psů a koček a kvete tady nelegální pašeráctví a brutální rituály. Financovali jsme tvorbu útulku pro 600 psů a založili veterinární střediska.

Aktuálně vedeme akce proti masakrování slonů v Gabonu. V rámci Francie se nám podařilo vytvořit speciální jednotku proti organizovaným a ozbrojeným pytlákům, kteří odřezávají kly pro nelegální obchodování.

Jsme soukromou organizací závislou na finančních darech a odkazech veřejnosti, státem prohlášenou za veřejně prospěšnou. Spolupracujeme s vládou a jsme členem Evropské koalice na ochranu zvířat.

Připravila: Ilona Mádrová

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...