Evropské horizonty Zdeňka Velíška

Ohlédnutí za rokem 2015

(Evropské noviny - 12/2015) Poslední, tedy dvanáctý komentář každého roku nejradši věnuji v Evropských novinách hodnocení těch předchozích dvanácti měsíců. Letos nechám hodnocení na čtenářích, na vás. Jen vám k němu dám vodítko, v podobě citací vybraných z několika letošních Horizontů. Ale začnu výňatkem z posledního komentáře roku 2014. Abyste s ním mohli srovnat názor, který si o letošním roce uděláte sami.

Na konci roku a jednoho přelomového čtvrtstoletí

„...Je tedy stále ještě aktuální náš strach, že ve společné Evropě ztratíme svou identitu? Má být i nadále naší prioritou ji zuby nehty bránit? Fakt je, že v tom otevřeném světě "dá docela zabrat" snažit se zůstat takovými, jací jsme byli včera, tedy zachovávat si svou identitu. Právě na jejím "ohrožení" staví své antievropanství a odpor k otevřenému světu nacionalistické strany a ultranacionalistická hnutí (stále ještě držená ve svých zemích většinou na hraně legality, či úplně mimo zákon kvůli jejich šovinismu a někdy i kvůli agresivnosti). Právě tyto politické tendence, ačkoli jim snad opravdu jde o zachování národní identity, hrubě identitu svých národů mění: potlačují v nich toleranci a často i obyčejnou slušnost....“

Únor 2015 - Není to lehká doba pro náš kontinent

„....Nejtísnivější pocit vzniká - zatím snad ještě ne v každém z nás - z toho, že dohromady by ty současné útrapy, které Evropu sužují, mohly její společný organismus, Evropskou unii udolat; a pak i jednotlivé izolované země, jednu po druhé. Ale je záhodno si všimnout také toho, že ten rostoucí pocit neurčité obavy má jednu kladnou stránku. Začíná probouzet vědomí, že žádnému z těch bacilů, které Evropu napadly, se nedá odolat izolovaně, v každé zemi zvlášť, takže stojí za to záplatovat ve společné lodi díry, nenechat ji padnout ke dnu, nespoléhat na osmadvacet záchranných člunů. To vědomí se teprve rodí, a já doufám, že zobecní.“

Březen 2015 - Americký konvoj ve světle nepříjemných faktů

„...Globalizovaný svět už nějakou dobu vytváří jiná bezpečnostní rizika pro Evropu a jiná pro Ameriku. A navíc znásobil počet rizik, která pro někdejší NATO spočívala jen v těch, jež vytvářela politická konfrontace s komunistickým světem. Může se tedy stát, že až se vyskytne opravdová potřeba rozvinout síly NATO na východním křídle prostoru, který má Severoatlantická aliance v Evropě chránit, bude Washinton své vojenské kapacity potřebovat jinde...“

Duben 2015 - Kdo má dilema? Moskva nebo Západ?

„...V polovině dubna zazněl v televizním interview z Putinových úst výrok obviňující Spojené státy z toho, že mají tendenci jednat se spojenci jako s vazaly. Putin přitom - překvapivě - přiznal, že Sovětský svaz po druhé světové válce svůj model vlády východoevropským státům vnutil, a to i silou. Upozornil mimoděk na to, že pod jeho, Putinovým, vedením se teď postsovětské Rusko pokouší udržet sousední zemi, Ukrajinu, pod svou kontrolou, a to rovněž silou. Ta síla nemusí dosáhnout podrobení Kyjeva. Putinovi může stačit paralyzování Kyjeva, znehodnocení jeho důvěryhodnosti pro Evropu. Bylo by smutné, kdyby znehodnoceny byly i překážky, které mu v tom do cesty nakladla Evropa. A to se může stát, začne-li v politice vůči Rusku a Ukrajině jednota západního světa a v jejím rámci jednota Evropy slábnout nebo se přímo štěpit...“

Červenec 2015 - Je čas uznat váhu evropské identity

„...V podmínkách členství své země v evropské struktuře, nemůže volič uvažovat jen z hlediska své národní komunity. Musí vidět události i z hlediska organismu, jehož je jeho země součástí a on občanem, aniž si to sám od sebe hodlá připustit. Je na politické garnituře, aby mu vztah mezi národní a evropskou politikou aspoň v základních rysech odhalila. Ale to se v dostatečné míře neděje!...“

Srpen 2015 - O souvislostech evropských problémů a o soudržnosti

(psáno pro Český rozhlas Plus po nevraživých reakcích politiků a médií na výzvu českých vědců k odpovědi na rozmach xenofobie v české společnosti a v médiích)

„...Dát dnes průchod vůli radikálních či přímo extremistických proudů ve věci imigrace, znamená riskovat zítra bezbrannost proti týmž proudům, až se na vrcholu svého vzestupu obrátí proti demokracii a svobodě. Tedy proti nám všem. Příklady takového vývoje nám štědře nabízí minulé století. A dnešní okolní svět...“

Glosa ze 13.12. 2015, tedy ze dne vyhlášení výsledků 2. kola francouzských regionálních voleb:

Fakt, že ve druhém kole dokázala francouzská veřejnost svým hlasováním proti Národní frontě zcela zlikvidovat triumf, kterým byl pro Marine Le Penovou výsledek prvního kola regionálních voleb, je pro národy ohrožené stejným bacilem, jaký lepenismus představuje pro Francii, příkladem že demokracii musí občané bránit, a že ji dokážou ubránit.Ve Francii to nebylo poprvé. V r. 2002 se podařilo spojením všech demokratických sil proti Národní frontě zabránit vítězství Jeana-Marii Le Pena v prezidentských volbách. Tehdy měla Francie opravdu namále.

září 2015 - Pohled na krizi odjinud než zevnitř

„...Považovat navracení běženců do vlasti za jednoduchou záležitost není možné nejen kvůli tomu, že někteří migranti zahazují doklady a jsou tedy "bez vlasti", a že jiní budou - třeba i právem - poukazovat na to, že i jejich životy jsou ohroženy, když v zemích či přímo v lokalitách, které opustili, řádí Boko Haram, či džihádisté podobných islamistických organizací... Stejně velkou, ne-li mnohem větší překážkou repatriace afrických migrantů může být neochota vlád afrických zemí spolupracovat na této věci s Evropou...“

Listopad 2015 - Spojovet terorismus s imigrací nebo ne?

„....Já spojitost mezi terorismem a rostoucím proudem běženců z míst, kde vládne, vidím. Ale jinde než tam, kde ji vidí ti, co tvrdí, že migrace rovná se infiltrace teroristů. Vidím ji v tom, že vůdci Islámského státu přišli, nebo brzo přijdou na to, že mohou ochromit Evropu právě neustávajícím proudem uprchlíků. Proud běženců je pro IS zbraň, která sama o sobě oslabuje nepřítele: Evropa je těžce zaměstnaná zvládáním masové imigrace, a vnitřně ji přitom rozleptává nejednotnost a nárust extremistických proudů. Islámský stát z toho těží, zatímco jeho teroristické aktivity v Evropě proti němu Evropany mobilizují....“

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...