Inzerce

Cílová skupina titulu

Evropské noviny jsou česko-slovenským periodikem, cíleným zejména na subjekty zainteresované do problematiky členství ČR a Slovenska v EU, české a slovenské úřady a instituce státní správy, představitelé obou zemí ve strukturách EU, reprezentace regionální a komunální samosprávy, domácích firem a zahraničních investorů v ČR a na Slovensku.

Prostřednictvím distribuční sítě PNS a.s. a předplatitelské sítě společnosti Mediaservis jsou Evropské noviny k dispozici české veřejnosti. Na Slovensku pak v rámci distribuční a předplatitelské sítě společnosti PressMedia, resp. Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s.

Specifikace titulu

Tisk:
VLP a.s.

Distribuce:
klasická distribuční síť PNS a.s
direct marketing (Eurocentra Úřadu vlády ČR, regionální informační centra)

Předplatné:
Mediaservis s.r.o.
roční předplatné: 180,- Kč vč. DPH

Distribuce a předplatné - Slovensko:
PressMedia, spol. s r.o.
Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s.
roční předplatné: 9.96 € / 300,- SKK vč. DPH

Cena výtisku:
15,- Kč / 0.83 € / 25,- SKK vč. DPH

Evidenční číslo:
Evropské noviny: MK ČR E 14589; ISSN: 1214 - 696X

Monitoring médií:
NEWTON Media
Anopress IT

Kontakt

Evropské vydavatelství s.r.o.,
European Marketing & Media House
Semtín 80, 533 53 Pardubice - Semtín

centrální tel./fax: 466 611 139
centrální mobil: 777 100 388 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obchod:
GSM: 775 214 677, 777 145 377 
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

 

 

O Evropských novinách

Evropské noviny jsou zpravodajským a publicistickým měsíčníkem s tématickým zaměřením na politické, ekonomické a kulturní události. Historicky první číslo Evropských novin vyšlo v předvečer vstupu tehdejší desítky uchazečů do Evropské unie, 30. dubna 2004.

V lednu 2006 se Evropské noviny staly celostátním titulem s distribucí v rámci celé České republiky.Evropské noviny tímto krokem otevřely široký prostor pro komunikaci o evropské problematice mezi představiteli české i evropské politické, ekonomické a kulturní sféry a občany České republiky. Od dubna 2008 nabízejí Evropské noviny další pohled – slovenský.

Do roku 2010 vstoupily Evropské noviny významnou změnou svého tématického zaměření a obsahovými novinkami. Redakční náplň každého vydání je více zaměřena na zpravodajské a publicistické příspěvky z jednotlivých regionů soudržnosti v České republice. Svůj prostor v nových Evropských novinách naleznou informace o tématických operačních programech a zejména pak zpravodajství a publicistika týkající se regionálních operačních programů. Prostřednictvím pravidelných rubrik Evropské noviny informují o možnostech čerpání finančních zdrojů z fondů Evropské unie, prezentují úspěšné projekty z krajů, měst a obcí České republiky a přinášejí praktické návody pro žadatele o podporu v programovém období 2007 – 2013. Regionální a komunální představitelé získají příležitost sdělit formou vyjádření a komentářů své zkušenosti a poznatky z fungování a realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti v České republice. Nejdůležitější příspěvky shrnují Evropské noviny v anglickém summary, k tomu přinášejí i základní výtah ve francouzštině a němčině.

Evropské noviny jsou česko-slovenským měsíčním periodikem.

Cílovou skupinou titulu Evropské noviny jsou zejména subjekty zainteresované do problematiky členství ČR a Slovenska v EU, české a slovenské úřady a instituce státní správy, představitelé obou zemí ve strukturách EU, reprezentace regionální a komunální samosprávy, domácích firem a zahraničních investorů v ČR a na Slovensku.

Prostřednictvím distribuční sítě PNS a.s. a předplatitelské sítě společnosti Mediaservis jsou Evropské noviny k dispozici české veřejnosti. Na Slovensku pak v rámci distribuční sítě a předplatitelské sítě společnosti PressMedia, resp. Mediaprint-Kapa, Pressegrosso, a.s.

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...