Klára Dostálová o dotacích pro turismus

Je nutné konstatovat značný pokles podpory cestovního ruchu z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 2020. Podpora cestovního ruchu v rámci fondů EU bude v ČR pouze sekundárním efektem podpořených projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, např. podpora památek UNESCO. Cestovní ruch ČR se v posledních letech vyvíjí dobře. Od roku 2012 rostou příjezdy cizinců v průměru o 4,4 % a příjezdy tuzemců o 4,6 % ročně. Rádi bychom tento pozitivní trend udrželi i v následujícím období.  V období 2010 – 2017 je realizován národní dotační titul zaměřený zejména na domácí a sociální cestovní ruch (průměrná alokace 58 mil./rok). Dotace je poskytována v režimu de minimis a maximálně do výše 50%, což generuje minimálně 50% investici do cestovního ruchu příjemci dotací (podnikatelé, obce). Ministerstvo pro místní rozvoj však nyní s cílem udržení pozitivních trendů v oblasti cestovního ruchu intenzivně pracuje na návrhu nového systému podpory cestovního ruchu se zapojením prostředků státního rozpočtu. Nový model vychází z požadavků jednotlivých krajů a podporované aktivity budou vycházet z potřeb jednotlivých regionů (přímý dopad programu na regionální rozvoj). Cílem MMR je mimo jiné zajistit kontinuální objem podpory po delší časové období s cílem zajištění stabilního rozvoje odvětví.
Nový program bude na principu motivace a regionalizace, část alokace bude určena pro jednotlivé kraje. Program se bude skládat z pěti podprogramů. Zaměření podprogramů bude dvojího typu, na podporu investic v regionech a na realizaci marketingových aktivit destinačních společností.
Program podpory cestovního ruchu představuje investici, která bude mít dopad na zvýšení tržeb podnikatelů zapojených do projektu i zvýšení návštěvnosti u subjektů cestovního ruchu (vazba na daňové příjmy podnikatelských subjektů i zaměstnanců ve službách, podpora zaměstnanosti v regionech, atd.). Na realizaci projektů se předpokládá spolufinancování ve výši 50 %, v případě projektu samosprávních celků se uvažuje o jejich zapojení do spolufinancování programů.
V současnosti je realizována výzva Národního programu podpory cestovního ruchu, podprogram Cestování dostupné všem. Projekty realizované díky podpoře budou realizovány v roce letošním a příštím. Předpokládá se tak vliv spíše až na sezonu 2017. Jedná se o projekty „menšího“ investičního charakteru max. do 5 mil. Kč (u projektů s realizací parkovací věže pro kola je to pak do 10 mil. Kč).“ 

Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...