Fiala z ODS: „Migranti by měli vědět, že tady je žádný ráj nečeká.“

Pardubice 25 upravaS redaktorem Evropských novin Petr Fiala hovořil na konci dubna po přednášce s názvem „Abychom se nemuseli bát“ v Pardubicích. Vysokoškolský pedagog, který společně s Markétou Pitrovou napsal učebnici Evropská unie, představoval například plán ODS na řešení migrační krize. „To co nabízí vláda a premiér Sobotka žádné řešení není. Nestačí jen odmítat kvóty rétoricky, je potřeba to udělat i konkrétně. Je také potřeba přestat s tím, aby se na úrovni EU rozhodovalo o věcech, které mohou jít proti zájmům České republiky,“ řekl v rozhovoru pro Evropské noviny předseda ODS Petr Fiala.

ODS vydala návrh na řešení imigrační krize. Mohl byste ho krátce představit?

Jsme především jediní, kdo nějaký návrh má. Náš plán jasně říká, co je potřeba dělat na evropské úrovni i na úrovni české vlády. Jsme pro to, aby se zastavil proud nelegální migrace, aby se začala důsledněji bránit hranice Schengenu, ale to by byly jen fráze, kdybychom k tomu nedodali více. To znamená: vyloučit ze Schengenského prostoru státy, které tu vnější hranici nemohou chránit, jsme pro to, abychom zlepšili návratovou politiku, ale ne tak, abychom o tom jen mluvili, ale abychom uzavřeli konkrétní smlouvy se zeměmi, odkud imigranti přicházejí a kde nehrozí žádný válečný konflikt. ČR by měla udělat to, že v místech, v nichž poskytuje mezinárodní rozvojovou pomoc, vyžadovat existování možnosti návratu těch, kteří sem přicházejí. Vyzvali jsme také vládu, aby podpořila informační kampaň EU zaměřenou na ty, kteří sem přicházejí, aby věděli, co znamená ilegální překročení hranic, že tady je žádný ráj nečeká a nenasedali na lep převaděčům. Je také potřeba zpřísnit tresty pro obchodníky s lidmi a převaděče. Důležité také je, že pokud u nás někdo získá azyl, tak bychom po něm měli požadovat, aby se do společnosti integroval. Aby se naučil jazyk, našel si tu práci, aby respektoval některé podstatné hodnoty, které se s životem tady pojí.

Vaše poslední výroky jsou vůči EU hodně kritické. Dá se tedy říci, že jste se zařadil do tábora euroskeptiků?

Neoznačil bych se za euroskeptika. Jsem člověk, který se EU věnuje od jejího vzniku odborně, a napsal jsem o ní spoustu knih a myslím si, že vím, co se v Evropě děje. Jsem přesvědčený Evropan, ale jsem kritický k současnému vývoji Unie, protože ta nenabízí žádné řešení. Dokonce si myslím, že pokud evropská integrace bude probíhat tímto způsobem, tak to dopadne špatně. A vidíme to ve všech zemích, nevidí to jen nějaká bruselská elita, která si myslí, že je to dobrý vývoj. Z tohoto hlediska jsem skutečně kritický. Jenže moje kritika nejde tak daleko, že bych říkal vystupme z EU, ale naopak prosazuji, abychom Evropskou unii reformovali. Abychom se nesoustředili na to, že budeme mít v Evropě všichni sjednocenou velikost stolu a výšku jeho nožiček, ale naopak se soustředili třeba na spolupráci v obranných a bezpečnostních záležitostech. Vytvořit prostor čtyř svobod ale ne na úkor národních států a jejich politických kompetencí. Zkrátka podle mě vývoj evropské integrace jde v posledních letech úplně opačně proti tomu, co by měla EU dělat, aby jednotlivé země byly silnější a dokázali bychom evropskou civilizaci chránit.

V pátek 15. dubna oficiálně odstartovaly kampaně k britskému referendu o setrvání v EU. Jak na Brexit nahlížíte vy a co byste případně britským kolegům poradil?

Není žádným tajemstvím, že Britové a David Cameron jsou velcí spojenci ODS v rámci frakce Evropských reformistů a konzervativců. Přirozeně si nepřejeme odchod Velké Británie, protože by to oslabilo nejen naši frakci, ale i pozici ČR. Představme si Evropskou unii bez Británie, to by znamenalo přece porušení jakési alespoň zdánlivé rovnováhy sil. Najednou by dominovalo Německo bez protiváhy hlasů, které představují Britové. Jejich hlasy jsou přeci jen trochu rozumnější z hlediska další integrace a najednou by chyběly. To není nic, co bychom si měli a mohli přát. Co bych radil Britům, to nevím, já bych mohl maximálně radit to, co je v zájmu České republiky. Britové se musí rozhodnout sami. Mám mezi jejich politiky některé známé nebo lidi, se kterými mám podobné názory a mohl jsem s nimi hovořit. Samotná konzervativní strana je rozdělená v pohledu na Brexit. Několikrát jsem se třeba sešel s Davidem Cameronem a ve spoustě věcí si rozumíme. Když jsem byl ještě jako ministr školství na návštěvě ve Velké Británii, tak jsem měl výborný rozhovor s tehdejším ministrem spravedlnosti Michaelem Govem a také jsme si ve spoustě věcí rozuměli, přitom on dnes stojí proti Cameronovi a chce Brexit. Je na Britech, aby se rozhodli, co je pro ně lepší. Pro nás je ale určitě lepší, aby Velká Británie v EU zůstala.

S Petrem Fialou mluvil: Lukáš Zitka

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...