Klára Dostálová o dotacích pro turismus

Je nutné konstatovat značný pokles podpory cestovního ruchu z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 2020. Podpora cestovního ruchu v rámci fondů EU bude v ČR pouze sekundárním efektem podpořených projektů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, např. podpora památek UNESCO. Cestovní ruch ČR se v posledních letech vyvíjí dobře. Od roku 2012 rostou příjezdy cizinců v průměru o 4,4 % a příjezdy tuzemců o 4,6 % ročně. Rádi bychom tento pozitivní trend udrželi i v následujícím období.  V období 2010 – 2017 je realizován národní dotační titul zaměřený zejména na domácí a sociální cestovní ruch (průměrná alokace 58 mil./rok). Dotace je poskytována v režimu de minimis a maximálně do výše 50%, což generuje minimálně 50% investici do cestovního ruchu příjemci dotací (podnikatelé, obce). Ministerstvo pro místní rozvoj však nyní s cílem udržení pozitivních trendů v oblasti cestovn...

Číst dál ...

"Není to konec světa," tvrdí premiér o referendu

sobotka bohu"Přes pocity zklamaní, které mnozí z nás nad výsledkem britského referenda cítí, je potřeba vidět, že to není konec světa, a už vůbec ne konec Evropské unie. Británie se jen vydala jinou cestou, než je evropská integrace. Je to rozhodnutí závažné a nezvratné. Britové budou mít menší vliv na to, co se v Evropě děje a jejich země bude celkově slabší a méně důležitá. V nejbližších letech budou muset znovu zápasit o udržení Skotska. O odchodu z EU bychom se s Brity měli domluvit rychle a racionálně. Je potřeba minimalizovat negativní důsledky pro občany EU a České republiky. Evropská unie se musí rychle změnit. Ne proto, že Británie vystoupila, ale proto, že evropský projekt potřebuje mnohem silnější podporu občanů. Evropa musí byt akceschopnější, pružnější, méně byrokratická a mnohem vnímavější k různorodosti, kterou přirozeně představuje 27 členských ...

Číst dál ...

Komentář Pavla Bělobrádka k podpoře výzkumu a vědy

Pavel BělobrádekPokud budu hovořit za oblast výzkumu a vývoje, pak je význam evropských fondů v zavádění moderních technologií nesporný. Například v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a inovace bylo v letech 2007 – 2013 vynaloženo více než 60 miliard korun do budování nových vědecko-výzkumných center spolu s jejich vybavováním špičkovými přístroji a technologiemi. Dnes tyto investice pomáhají rozvoji výzkumu a inovací v oblastech jako biotechnologie, nanotechnologie, IT, genetika nebo medicína, v nichž Česká republika patří ke světové elitě. Navíc mezi žadateli o dotace byly vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, které díky financím z evropských fondů mohly dále modernizovat svou technickou a přístrojovou vybavenost. A bez využívání moderních technologií dnes není možné dělat špičkovou vědu a výzkum.
Na zavádění moderních technologií do výroby ...

Číst dál ...

Komentáře k využívání evropských fondů

(Evropské noviny - 11/2015) Rok 2016 bude v praxi prvním celým rokem, kdy bude moci Česká republika čerpat evropské peníze z programového období 2014-2020. První výzvy totiž řídicí orgány vyhlašovaly zpravidla až v polovině roku 2015. S počátkem letošního listopadu bylo - podle dostupných informací - vyhlášeno celkem 113 výzev za cca 140 mld. Kč. Pro místní samosprávu je přitom jedním z nejvhodnějších zdrojů Integrovaný regionální operační program (IROP), obsahuje totiž pestrou skladbu podporovaných aktivit. Bohužel nastavení Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) nenaplňuje očekávání starostů, není totiž možné financovat některé z klíčových potřeb měst a obcí. V současném programovém období není možné čerpat dotace z Evropské unie například na místní komunikace, veřejné prostranství, volnočasovou infrastrukturu, kulturní památky drobnějšího významu či cestovní ruch. Proto je třeba už v roce 2016 intenzivně zapojit národní zdr...

Číst dál ...

Jana Černochová: Přijetí evropské směrnice o zbraních radou ministrů je neúspěchem české vlády

Cernochova Jana 23 kongres 14Rada ministrů vnitra zemí EU dnes i přes značný odpor z mnoha členských států a ze strany odborné veřejnosti schválila návrh novelizace evropské směrnice o zbraních, která má výrazným způsobem zasáhnout do práv legálních držitelů zbraní a zakázat vlastnictví řady jejich dnes povolených typů. Toto rozhodnutí považuji za naprosto nepřípustný a nemravný restriktivní krok vůči lidem, kteří legálním způsobem nabyli právo držet zbraň a splnili související přísné, zákonem dané podmínky, a vůči jejich vlastnickým právům i právu na zajištění vlastní bezpečnosti. Přijetím směrnice ministři vykročili také směrem k devastaci našeho zbrojního průmyslu, čímž flagrantně ohrožují naši obranyschopnost.

Dnešní rozhodnutí bohužel zároveň nelze vnímat jinak než jako neúspěch české...

Číst dál ...

Osobnosti k podpoře živnostníků

Pokud se týká dotaz toho, zda bude mít EU dostatek peněz na podporu živnostníků a malých firem, odpovídám, že zcela určitě. Jinou otázkou je jak se dostanou k našim živnostníkům. Administrace jakéhokoliv projektu je tak náročná, že to český živnostník již předem, vzdává a dostanou se k tomu divní agenti, kteří to umějí napsat a dále „prodat“ spřáteleným firmám…
A dál to není třeba komentovat, neb mám již 26 letou zkušenost jako živnostník a v životě jsem se nedostal k žádné dotaci, ač jsem u toho setsakramenstky blízko.

Bedřich Danda, předseda představenstva Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR

V prvé řadě je nutné říci, že z dlouhodobého hlediska systém dotací deformuje tržní prostředí. Nyní je ale třeba stávající stav přijmout jako skutečnost a podnikatelé by měli možnostem podpory věnovat náležitou pozornost. Zorientovat se v oblasti řady dotačních titulů není dnes jednoduchý úkol. Pro právě rozběhnut...

Číst dál ...

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...