Souborné cestovní služby: poslanci schválili nová pravidla pro digitální věk

Cestujícím, kteří si nakupují balíček cestovních služeb – zahrnující například letenky, hotel nebo zapůjčení automobilu - přes internet prostřednictvím jedné nebo přes propojené webové stránky, se dostane stejné ochrany jako těm, kteří si tyto služby zajišťují přes cestovní agentury. Vyplývá to z textu směrnice, kterou dnes schválil Evropský parlament. Poslanci pro cestující zajistili více možností odstoupit od smlouvy a v předstihu získat jasné informace o tom, kdo nese odpovědnost v případě komplikací.

,,V důsledku změn na cestovním trhu a s nárůstem internetového prodeje je nezbytné modernizovat a upravit starou směrnici z roku 1990," uvedla zpravodajka EP Birgit Collin-Langenová (ELS, DE).

,,Revize stávajících norem obecně posílí práva cestujících v Evropě. Nová pravida se budou vztahovat i na nové způsoby rezervace a cestující budou srozumitelně informováni o svých právech. Podařilo se nám také zohlednit zájmy cestovního průmyslu - provozovatelů, cestovních agentur či hotelů," dodala.

Lepší ochrana cestujících

Pravidla souborných cestovních služeb se budou vztahovat na dva typy smluv: balíčky služeb (předpřipravené poskytovatelem služeb nebo upravené cestujícím) a nové způsoby rezervací, nazvané spojené cestovní služby, kde jsou cestující, například po rezervování letu, prostřednictvím webového odkazu vedeni k rezervaci doplňujících cestovních služeb.

Parlament zajistil, že tyto smlouvy uzavřené "zakliknutím", kde si obchodníci předávají jméno, platební údaje a e-mailovou adresu cestujícího a jiná smlouva je uzavřena do 24 hodin po rezervaci první cestovní služby, budou považovány za soubornou smlouvu.

Jasné informace a více práv

Dříve než se cestující zaváže jakoukoli smlouvou, pořadatelé a prodejci musí dát cestujícím jasně najevo, že se jedná o souborné služby a informovat je o jejich právech a o tom, kdo nese odpovědnost v případě komplikací.

Parlament přidal povinnost pro pořadatele poskytnout cestujícím odhadovaný čas odletu a příletu a upozornit na jakékoli možné dodatečné náklady.

Parlament také zajistil cestujícím právo na zrušení smlouvy o cestovních službách a navrácení peněz, pokud jejich cena vzroste o více než 8 procent (Komise navrhla 10 procent) nebo pokud destinaci zasáhnou "nevyhnutelné" události jako přírodní katastrofa či teroristický útok

Další postup

Hlasování parlamentu ukončilo legislativní postup EU. Členské státy nyní mají dva roky na transpozici nových pravidel do svých vnitrostátních předpisů a dalších šest měsíců pro nabytí jejich účinnosti.

Zdroj: Tisková atašé EP pro česká média

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...