EP: Postoj Rady k výměně údajů o daňových dohodách je promeškanou příležitostí

Dohoda členských států na znění směrnice o automatické výměně informací o daňovém zatížení jednotlivých nadnárodních společností na jejich území je promarněná šance výrazně pokročit v boji proti agresívnímu daňovému plánování a nespravodlivé daňové konkurenci. Vyplývá to z usnesení, které dnes schválil Evropský parlament. Kompromis ze dne 6. října podle poslanců nepřiměřeně omezuje rámec směrnice a pravomoci Komisi prosazovat její ustanovení.

Rada pro hospodářské a finanční záležitosti ECOFIN ve své dohodě ze dne 6. října oslabila původní legilsativní návrh Evropské komise  zaměřený na posílení transparentnosti a výměnu informací. Stalo se tak předtím, než se dne 13. října k návrhu vyjádřil Hospodářský a měnový výbor EP.

Zklamání mezi poslanci

Zpravodaj Evropského parlamentu Markus Ferber, (ELS, DE) k dohodě uvedl: "Pokud se jedná o konečný text, členské státy promeškaly jedinečnou příležitost zavést do zdaňování více transparentnosti. Národní rozpočty budou nadále pod tlakem. Potřebujeme celounijní systematický a závazný postup. Daňové orgány členských zemí si v této chvíli ještě neuvědomují, že daňová rozhodnutí jiných členských států zhoršují jejich vlastní daňové základy. Daňové orgány by měly být povinny vyměňovat si mezi sebou informace o daňových rozhodnutích a zpřistupnit je centrální databázi Evropské komise.'

Návrhy poslanců v porovnání s dohodou ECOFINu

Omezená působnost směrnice - podle poslanců by se směrnice měla vztahovat na všechna rozhodnutí v souvislosti se zdaňováním nadnárodních společností a ne pouze na přeshraniční závazná daňová stanoviska a předběžné cenové dohody. Vnitrostátní rozhodnutí totiž mohou mít nadnárodní účinek. Členské státy prosazují pouze nadnárodní zdaňování.

Omezení pravomocí Komise - ministři financí prosadili, aby Evropská komise nesměla s informacemi nakládat nijak jinak než pouze kontrolovat, zda je směrnice řádně uplatňována. Komise by dle členských států měla mít navíc k datům omezený přístup.

Bez zpětné účinnosti - Rada ECOFIN se shodla, že by se směrnice měla vztahovat pouze na daňová rozhodnutí, která byla vydána, změněna nebo obnovena po 31. prosinci 2016, s určitými výjimkami vztahujícími se na rozhodnutí vydaná, změněná nebo obnovená v letech 2012-2016.

Fiat a Starbucks - důkaz větší transparentnosti

Zpravodaj Parlamentu Markus Ferber se v souvislosti s daňovými rozhodnutími Lucemburska (Fiat Finance) a Holandska (Starbucks) vyjádřil k rozhodnutí Evropské komise o státní pomoci z 21. října: ,,Daňová rozhodnutí jsou i o konkurenci. Z toho důvodu musí mít Komise oprávnění na přístup k údajům a jejich používání, aby byla schopná vyšetřovat daňové úniky a dumpingové praktiky, a aby mohla posoudit, zda jsou v souladu s pravidly poskytování státní pomoci. Proč členské státy zamezují Komisi v přístupu k těmto údajům? Tají něco? Verdikt Evropské komise o státní pomoci pro Starbucks a Fiat Finance ukazuje, že by měla být schopná plnit svou úlohu." 

Další postup

Návrh směrnice by měl být po dnešním přijetí stanoviska Evropského parlamentu schválený na nejbližším zasedání Rady. Nová pravidla by měla začít platit od 1. ledna 2017. Do té doby budou nadále platit jakékoli stávající povinnosti v oblasti výměny informací mezi členskými státy.

Návrh byl schválen poměrem hlasů 572 (pro):90 (proti): 30 (zdrželo se hlasování).

Zdroj: Tisková atašé EP pro česká média

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...