Co na to europoslanci?

europoslanci prosinecV posledním tištěném vydání Evropských novin jsme v rubrice Co na to europoslanci? oslovili naše zástupce v Evropském parlamentu s otázkou, jak nahlížejí na celkovou situaci kolem premiéra ČR Andreje Babiše a jak tyto aféry vnímají jejich kolegové v EP. Podívejte se, co odpověděli.

Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu

Česká republika se stala rukojmím vlastního premiéra. Jeho osobní konflikt dopadá na naši zemi. Komise zastavila vyplácení dotací. O příjmech Andreje Babiše z evropských dotací během jeho politické kariéry již není pochyb. Česká republika má funkční demokratické instituce a justici. Ale řešení má v ruce premiér Andrej Babiš. Dnešní zpráva komisaře Oettingera i diskuse ve Evropskem parlamentu ukázaly, že jsou principy, které musí dodržovat každý, politik i podnikatel, malý i velký. Evropskou komisí jsme vyzvali, aby zajistila jejich dodržení.

Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu


Shrňme si fakta. Český premiér Andrej Babiš ze své pozice ovlivňuje nastavení rozpočtu EU i domácí podmínky v naší zemi. Z dotačních peněz má prospěch přes své firmy. České odpovědné orgány selhaly, když otázku konfliktu zájmu dostatečně neřešily, a zdá se, že je zaskočila evropská úprava, která střet zájmů vymezuje a jejíž úpravu nedávno i čeští politici v EU schválili.

Tím, že naše orgány problém neřešily, se z toho stal evropský problém. Jde v něm čistě právně o princip právního státu, tedy o dodržování platných zákonů. Ve věcné rovině politici z bohatých unijních zemích dávají jasně najevo, že nesouhlasí s tím, aby peníze z jejich rozpočtů, určené na zlepšení stavu chudších zemí, šly na byznys miliardáře, který je navíc premiér. Hlasování v Evropském parlamentu a výzva Komisi, aby pozastavila evropské dotace pro Agrofert, potvrzuje, že tak to vidí jasná většina poslanců EP.

Domácí argumenty, které slyším, mne proto mrzí. Nejde tu o útok na Česko, nýbrž o dodržování elementárních pravidel. Je na naší vládě, aby problém vyřešila a oceňuji, že v tom náš premiér Komisi osobně garantuje a mrzí mne, že doma mluví trochu jinak.

Pokud Komise odmítne některé dotace proplatit, musí náš stát získat peníze od firem zpět, a nikoliv je nechat zaplatit nás ostatní. A úřady, které dotace poskytly, by se měly ze svých rozhodnutí, které, jak se zdá, nerespektují zákony, zodpovídat. Protože Komise, a vůbec evropské instituce jsou až poslední článek, který za dodržování zákonů zodpovídá. Tím hlavním garantem zákonnosti musí být instituce naše...

Jiří Maštálka, poslanec Evropského parlamentu


Téma, které se týkalo čerpání Evropských fondů a v této souvislosti osobně pana premiéra Babiše, bylo na plenární schůzi EP přímo „propašováno“ evidentně jednou politických stran z PS PČR, která zatím nemá své zastoupení v EP. Jak se dalo předpokládat z předchozích podobných případů (viz 3x „vyslýchaný“ či „grilovaný“ premiér Maďarska V. Orbán), šlo o prachsprostý scénář, jak dostat „české špinavé prádlo“ na půdu EP.

Přitom autoři této iniciativy ani nepočkali na výsledky analýz dopisů, které si vyměňují EK a vláda ČR, a opírali se o dokumenty, které většina členů parlamentu nemá možnost zatím bezprostředně vidět. Nelze jen souhlasit s vyjádřením některých kolegů, že dokud není věc po administrativní stránce (z pohledu institucí EU) a z pohledů orgánů činných v trestním řízení pravomocně uzavřená, ztrácí smysl samotná debata o tomto témata. Respektive, debata má smysl pro ty, kteří se chtějí zviditelnit i na této evropské parlamentní půdě a zaštiťují se dokonce i českých zájmem v této souvislosti. Jde nepochybně o situaci velice vážnou. Ale takových případů za 15 let svého působení v EP jsem zažil více. Je mi hořko, že na závěr funkčního období jsem musel být přítomen podobné debatě, kde fakticky Česká republika stála před celou Evropou na pranýři. Vybavila se mi vzpomínka na české předsednictví, kdy v podobně vyhrocené situaci pod heslem „My to Evropě osladíme!“ byl uprostřed volebního období a předsednictví ČR odvolán kabinet Mirka Topolánka.

Aby mi bylo dobře rozuměno, jsem proti zakrývání manipulací s dotacemi, jsem proti podvodům, které se přes pečlivost evropských institucí občas objeví. Ale jsem hluboce přesvědčen, že Evropská komise, OLAF, česká justice a česká policie i další zainteresované orgány nesmí být vystaveny jednání pod politickým tlakem a situace nesmí být zneužívána generálně proti ČR.

Andrej Babiš není česká republika, občané České republiky nejsou Čapí hnízdo.

Naše strana – KSČM - vyslovila podmíněnou podporu vládě A. Babiše v PS PČR, to ale neznamená, že chceme být spoluaktéry podvodného jednání, pokud se prokáže. Já společně se svými kolegy z KSČM ať už v EP nebo v PS PČR prosazujeme takové priority, jako zdanění církevních restitucí, zvýšení minimální mzdy, zlepšení sociálních podmínek našich obyvatel, zvýšení bezpečnosti naší země.

Debata, ale i rezoluce EP (které je možné označit za bezzubé) neposloužily ke zlepšení jména České republiky a už vůbec ne k řešení problémů, které od nás naši občané očekávají.

Šlo tedy o to, „svést“ se na tomto tématu v počínající volební kampani do Evropského parlamentu.

Jaromír Štětina, poslanec Evropského parlamentu

Dění kolem premiéra Babiše se v posledních dnech dostalo na úroveň ostře sledované celoevropské debaty. Projednání těchto záležitostí na půdě EP osobně považuji za správné. Premiér Babiš podle všeho v rozporu s evropskou legislativou čerpá ve svůj prospěch dotace v řádech miliard korun z evropského rozpočtu. Evropský parlament proto přirozeně jako orgán spoluodpovědný za evropský rozpočet žádá ze strany Evropské komise řádné vyšetření a řešení celé situace. Konkrétně rezoluce přijatá plénem Evropského parlamentu vyzývá, aby Evropská komise získala zpět veškeré protiprávně či nesprávně vyplacené prostředky. Jsem velmi rád, že komisař pro rozpočet Oettinger se k celé věci staví čelem a nastínil již jasný postup. Věřím, že evropské orgány panu premiérovi nedovolí dělat si z evropských občanů zdroj svých příjmů. Bohužel řešení na úrovni vnitrostátní bude vzhledem k silnému vlivu pana premiéra na složky státu velmi obtížné. Doufám, že se evropská debata o ČR z dotační roviny nebude muset přesunout na úroveň řešení dodržování zásady právního státu, tak jako u Polska či Maďarska.

Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu
Osobně jsem z celé situace už silně znechucen. Děje se totiž to, na co jsem dlouhodobě upozorňoval, a to je, že pan Babiš je podle nového evropského zákona ve střetu zájmů. Bylo proto jen otázkou času, kdy se téma dostane na půdu Evropského parlamentu. Intenzita debaty a souhlas tolika europoslanců ale překvapil i mě. Byli to navíc belgičtí a němečtí europoslanci, kteří debatu vyvolali, nikoli čeští, jak se pan Babiš snaží lidem v ČR namluvit s tím, jak prý neřešíme nic jiného, než téma Antibabiš.

Myslím, že si v Česku zatím nikdo moc neuvědomuje, že se i na základě jeho přístupu, který všichni sledují a jen kroutí hlavou, může úplně změnit přístup ke kohezní politice, a to zejména v případě starších členských států, které nebudou chtít posílat peníze České republice, aby si je pak rozdělovaly firmy předsedy vlády. První neshody jsme mohli vnímat při posledním summitu, kdy přátelé pana Babiše, jako například belgický premiér či francouzský prezident, kteří všichni spadají do liberální frakce ALDE, k níž se hlásí i pan Babiš, začali vyhrožovat vyhozením Česka ze Schengenu. Jako důvod uvedli nedostatečnou solidaritu ohledně přijímání uprchlíků. Osobně jsem ale přesvědčen, že jim spíše vadí osoba pana premiéra, zmiňovaný konflikt zájmů a chování pana Babiše okolo toho, jen to nedokáží říct nahlas a schovávají se za tato témata.

Pál Csáky, poslanec Európskeho parlamentu

Stanovisko mojich kolegov v EPP je väčšinou veľmi kritický, v niektorých aktivitách p. Babiša vidia možnosť zneužívania jeho politického postavenie na osobné zbohatnenie sa. Ja osobne zdielam tento názor, podľa môjho stanoviska by p. Babiš sa nikdy nemal stať predsedom Českej vlády - ako žiadny iný aktívny veľkopodnikateľ. Všeobecne považujem zapojenie sa multimilionárov do politiky za veľmi nebezpečný jav. Poznám niektorých z nich osobne, poznám čiastočne aj ich videnie sveta, mal som do činenia aj s ich spôsobmi aktivít - takže nemám žiadne ilúzie o nich. Asi neviete, ale ja píšem aj divadelné hry. Teraz práve sa pripravujeme na premiéru jednej z nich v Komárne, v maďarskom jazyku. Názov hry je Zlatotupák (Aranybunkó), a hovorí práve o novozbohatlíkoch a spôsobu ich myslenia. Zlato sice majú, sú aj mazaní, ale z mravného hľadiska ostali vo svojom vnútri veľmi primitívni ľudia.

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...