Profesor Josef Hynek spojuje hned dva kraje

hynek2Šťastnou sedmičku má na kandidátce ODS ve volbách do Evropského parlamentu dlouholetý děkan Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a britské University of Hull je spoluzakladatelem fakulty, v jejímž čele stojí. V letech 2008 až 2016 řídil z pozice rektora celou Univerzitu Hradec Králové. Přestože svůj život spojil s vysokoškolskou institucí v Hradci Králové, žije s rodinou ve Vysokém Mýtě, kde je už šestým obdobím členem městského zastupitelstva.

Pane děkane, kandidujete ve volbách do Evropského parlamentu. Dnes se na facebooku objevila stránka "studentská revoluce", která vyzývá studenty, aby kroužkovali vaše jméno a tím vás posunuli na volitelné místo. Argumentují tím, že na volitelných místech žádné strany není žádný představitel akademické obce, přestože se politici zaklínají podporou vysokého školství, inovacemi, průmyslem 4.0, umělou inteligencí a sítěmi 5 G. Co tomu říkáte?

Vzhledem k tomu, že jsem se o této stránce dozvěděl až nyní, nezbývá než se zdržet komentáře. Nicméně zcela pochopitelně si vážím každého, kdo se rozhodne kroužkem podpořit moji kandidaturu. Netušil jsem, že na ostatních kandidátkách nejsou žádní představitelé akademické obce, protože vím, že na devátém místě jedné z kandidátek je moje kolegyně děkanka filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

To je ovšem také naprosto nevolitelné místo. Ale obrátil jste se i vy na studenty s výzvou, aby vás volili?

Ne. Jsem aktivní na Facebooku a na mé volební stránce je výzva pro voliče Pardubického a Královéhradeckého kraje, aby mojí kandidaturu podpořili, aby i naše kraje měly svého europoslance. Jsem děkanem Univerzity Hradec Králové a žiji ve Vysokém Mýtě, a proto spojení obou právě uvedených krajů. Na druhé straně by bylo skvělé, kdyby i voliči z jiných krajů měli důvod a chuť moji kandidaturu podpořit.

Nezbývá tedy, než počkat do neděle, jak výzva studentské revoluce ovlivní váš výsledek ve volbách. Pane děkane, dovolte ještě jeden dotaz na jiné téma. Jednal jste s hejtmanem Pardubického kraje o možnosti neplatného studia dvou studentů ze Zakarpatské Ukrajiny na vaší univerzitě. Jak je tento program daleko?

Jsem rád, že Vám mohu oznámit, že dva studenty jsme již vybrali a právě probíhá proces jejich přijetí na Fakultu informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Doufám, že v září nastoupí ke studiu.

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...