Více než 300 milionů korun na podporu bydlení

hands 2066551 1280Nové komunitní domy pro seniory, pečovatelské byty nebo dotační titul bytové domy bez bariér. Na tyto projekty jsou určeny finance z výzvy programu Podpora bydlení, kterou právě vyhlásila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Připraveno je více než 300 milionů korun. Ukončení podávání žádostí o dotaci je 5. ledna 2018.

 

Zejména našim seniorům a hendikepovaným spoluobčanům musíme pomáhat. Vyhlašuji proto i tento rok program na podporu bydlení s alokací více než 300 milionů korun. Zaměřuje se především na podporované byty, přičemž z toho je 60 milionů korun připraveno pro projekty bytových domů bez bariér,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Díky dotaci vzniknou podporované byty na celém území České republiky. Sloužit budou k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku jejich nepříznivé sociální situace způsobenou věkem nebo zdravotním stavem. V případě komunitních domů pro seniory je možné získat nájemní smlouvu i v průběhu části ekonomicky aktivního života, protože věkový limit je snížen na 60 let.

Cílem podpory podprogramu Bytové domy bez bariér je pak zkvalitnění bytu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou a nebyly vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

K vyhlášené výzvě se budou v termínu 12. a 14. prosince 2017 konat v prostorách AVI (Akademie veřejného investování v budově Ministerstva pro místní rozvoj) bezplatné semináře pro žadatele. (mmr)

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...