Kraj získá v Brandýse nové přemostění Orlice

 

Lepší propojení obou břehů řeky získá Brandýs nad Orlicí, který se stane i lépe dostupným z hlediska dopravní obslužnosti ve směru od Oucmanic. Přemostění na silnici III/3155 totiž nahradí mostní provizorium, které umožní průjezd i autobusům. Pardubický kraj při řešení současné situace zároveň ušetří více než dvacet milionů korun.

 

Nynější most je nýtovaná ocelová konstrukce pocházející z přelomu 19. a 20. století. Už před lety se dostal do havarijního stavu a z důvodu bezpečnosti musela být přijata náležitá opatření. „Silničáři odstranili živičné souvrství tvořící vozovku mostu. Tato vrstva most nadměrně zatěžovala. Došlo i k opravě a výměně urezlých ocelových prvků nosné konstrukce, přiblížil náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. Dvěma na sebe navazujícím mostům, čtyřicetimetrovému přes řeku Orlici a desetimetrovému přes sousední náhon, se tak prodloužila životnost o několik let. „Na případnou celkovou rekonstrukci mostu by bylo nutné získat potřebné finanční prostředky,“ konstatoval ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. „V takové situaci, kdy je oprava dočasná, připravujeme záložní řešení.“ Pokud by totiž došlo k výraznému zhoršení stavu mostní konstrukce, bylo by zde nutné umístit mostní provizorium. Na to mají proto krajští silničáři připravený projekt.

PŘEMOSTĚNÍ ZAPLATÍ ŽELEZNICE

Mnohamilionovou úsporu představuje pro Pardubický kraj skutečnost, že most spojující oba břehy Orlice, bude potřebovat využít Správa železnice. Ta přes něj hodlá navážet materiál potřebný pro práce na železničním koridoru právě v Brandýse nad Orlicí. V současné situaci, kdy most není v dobré kondici a je výrazně snížena jeho nosnost, by to nebylo možné. „Proto po jednání našich silničářů se Správou železnice došlo k dohodě o tom, že mostní provizorium postavené podle našeho projektu bude financovat právě železnice,“ vysvětlil náměstek hejtmana Kortyš. To Pardubickému kraji ušetří více než dvacet milionů korun. Stát totiž umožnil Správě železnic most financovat jako vyvolanou investici a postavit ho ještě před započetím prací na koridoru.

MOST ZŮSTANE KRAJI

Dohoda mezi Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a železničním správcem už čeká jen na formální podpis, po kterém bude moci být vypsáno výběrové řízení na dodavatele mostního provizoria. „Pro Pardubický kraj je toto řešení velmi výhodné,“ zhodnotil řešení předseda Finančního výboru Zastupitelstva Pardubického kraje Jan Foldyna. „Náklady na mostní provizorium totiž železnice uhradí a poté, co ho přestane využívat pro navážení materiálu, ho převede do vlastnictví kraje.“ Neopomenutelnou výhodou mostního provizoria, které spojí oba břehy Orlice, bude při stavebních pracích na koridoru i to, že nebude provozem nákladní techniky zatíženo samotné město. Stávající most by totiž nákladní vozidla nemohla využívat a jejich trasa by tak vedla přímo přes střed Brandýsa nad Orlicí.

ZLEPŠÍ SE OBSLUŽNOST

Snížená nosnost současného mostu, který je v havarijním stavu, je problematická nejenom pro nákladní dopravu. V současné době je tady zákaz vjezdu vozidlům nad devět tun, v případě jediného vozidla nad čtrnáct tun. To znamená komplikace i pro autobusovou dopravu. „Most je jediná přímá příjezdová cesta do Brandýsa od Oucmanic a Svatého Jiří. Nové přemostění pomůže nejenom správě železnic, která modernizuje koridor, může to zpříjemnit život i školním dětem, které k nám jezdí z Oucmanic,“ uvedl starosta Brandýsa nad Orlicí Petr Řehák. „V současné době totiž autobusy město objíždí směrem na Choceň.“ Mostní provizorium umožňující provoz těžkým vozidlům by tuto situaci mělo vyřešit. Jeho nosnost nebude nijak omezena.

To ocení i společnost C.I.E.B Kahovec, jejíž závod stojí v sousedství mostu. „Most je životně důležitou spojnicí firmy jak se zákazníky a dodavateli, tak i s městem samotným,“ řekl jednatel Jiří Mikala. „Jsme velmi rádi, že se konečně začne po letech odkladů opravovat, byť nejprve provizorně a až později trvale. Jeho uzavření by mělo nedozírné následky pro plynulý chod firmy a bylo by pro nás velikou komplikací.“

V LISTOPADU MÁ SLOUŽIT

Pokud vše půjde tak, jak je naplánováno, v brzké době by měl být vybrán zhotovitel mostního provizoria, které by tak mělo být hotovo v listopadu letošního roku. Zdejší dopravní provoz pak bude pravděpodobně vypadat tak, že osobní automobily budou nadále využívat současný most, nákladní technika dodavatele stavby koridoru, nákladní a autobusová doprava pak bude jezdit po novém mostním provizoriu. „Pravděpodobně to bude doplněno o světelnou signalizaci, aby organizace dopravy fungovala,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Zda mostní provizorium zůstane na silnici III/3155 delší dobu nebo ho nahradí nový most a provizorium bude využito na jiném místě Pardubického kraje, v tuto chvíli ještě jasné není. I přes označení „provizorium“ není problém, a ukazují to zkušenosti nejen z Pardubického kraje ale i jiných regionů, aby takové řešení fungovalo bez potíží a ke spokojenosti řidičů dlouhá léta.

PR

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...