Portugalsko bojuje proti tuku a cukru

PortugalskoPortugalci pokračujú v boji proti nadmernej konzumácii tukov a cukru. Dôkazom je nová daň, aj znižovanie gramáže sáčkového cukru do kávy.

 

Portugalsko sužuje nadváha. Aj napriek tomu, že podľa oficiálnych údajov ňou trpí len o pol percenta viac obyvateľov ako je európsky priemer, vláda pristúpila k opatreniam, aby aspoň čiastočne obmedzila spotrebu nezdravých potravín. Začiatkom roka zaviedla daň na nápoje s vysokým obsahom cukru. Hlavný výrobca v krajine sa spočiatku vyhrážal zatvorením pobočiek, no daň nekompromisne parlament odklepol podľa vzoru európskych krajín. Ďalším opatrením je zníženie gramáže sáčkových cukrov z osem na päť gramov. Do konca apríla má byť zo všetkých zdravotných centier odstránený automatový predaj jedál a pochutín s vysokým obsahom soli, cukru, tuku. Doplnkovým nariadením je, že voda má byť umiestnená na viditeľnom mieste na úkor nealko nápojov.

MILOVNÍCI CUKRU

Odboj proti nezdravým potravinám Portugalci rozpútali aj vo verejných stravovacích zariadeniach. Z iniciatívy ekologickej strany PAN poslanci schválili, aby v ponuke každej jedálne figurovalo vegetariánske menu. Od mája majú byť k iniciatíve pripojené i nemocnice a školy, ako aj ďalšie štátne zariadenie vrátane divadiel, azylových domov a väzníc. Predstava, že vegetariánsky trend sa v krajine zakorení, vyžaduje značnú dávku fantázie najmä pri letmom pohľade do nákupného vozíka bežného Portugalca. Napriek tomu sa Južania aktívne zamýšľajú nad nezdravými stravovacími návykmi, ktorých obeťou sú najmä deti. Portugalská štátna televízia na svojom druhom kanále tejto téme pravidelne venuje analytické relácie a poukazuje na chyby, ktorých sa rodičia dopúšťajú pri formovaní stravovacích návykov. Detská obezita je na vzostupe a Portugalsko sa zaradilo ku krajinám, ktoré vítajú európske iniciatívy nasmerované na potlačenie tejto pandémie. Z detského vysielacieho času boli vyradené reklamy na určité druhy potravín. K tomuto rozhodnutiu politikov primäla skutočnosť, že 30 percent portugalských detí má nadváhu a 20 percent trpí obezitou, čo Portugalsko radí ku kritickým krajinám v rámci EÚ. Zákon bol prijatý koncom roka 2014, aby zabrzdil rapídny nárast detskej obezity počas najkritickejšieho obdobia ekonomickej krízy. Reklamu na nezdravé potraviny rozpútanú v školských zariadeniach pokutuje sumou až do výšky 45 tisíc eur. Podobne ako v ďalších krajinách, nárast detskej obezity je spojený s ekonomickou situáciou rodín a vzdelanostnou úrovňou rodičov. Združeniu rodičov a Asociácii proti detskej obezite sa podarilo zaviesť program, ktorým podporujú konzumovanie ovocia a kontrolujú množstvo soli, tukov a cukru v školských jedálňach. Napriek doteraz vynaloženému úsiliu Portugalsko zostáva jednou z krajín, ktorej obyvatelia konzumujú najviac cukru ročne. Dana Miháliková

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...