Slovenská strela se dočká revitalizace

Slovenska strelaRekonstrukce zámku Moravský Krumlov, Telč nebo revitalizace národní kulturní památky Slovenská strela. To vše se uskuteční díky dotacím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Právě totiž bylo dokončeno hodnocení výzvy „Revitalizace vybraných památek II.“ Z 88 předložených projektů bylo podpořeno celkem 43 národních kulturních památek či UNESCO památek za 3,079 miliardy korun.

CELÝ ČLÁNEK

Lambertz: Musíme i nadále investovat do všech regionů, komunit a občanů

Karl Heinz LambertzBěhem diskuse s bulharským místopředsedou vlády Tomislavem Dončevem místní a regionální představitelé uvedli, že členské státy EU musí zvýšit své příspěvky do pokladny EU, aby byly překonány hlavní výzvy, jimž EU čelí. Pracovní místa, růst, integrace migrantů, udržitelný hospodářský růst a rozvoj zemědělství, to vše jsou priority pro místní a regionální orgány, které požadovaly, aby vystoupení Spojeného království z EU neohrozilo financování hlavních pilířů Evropské unie – zejména politiky soudržnosti a zemědělské politiky Evropské unie. Evropský výbor regionů (VR) proto vyzývá, aby příští víceletý finanční rámec (VFR), který stanoví roční stropy výdajů pro všechny politiky EU po roce 2020, byl rozsáhlejší a lépe propracován.

CELÝ ČLÁNEK

Přístup k fondům by se měl zjednodušit

CoR building„Odvážné zjednodušení, díky němuž budou středobodem strukturálních investic po roce 2020 místní a regionální příjemci, pomůže zajistit, aby příští dlouhodobý rozpočet Evropské unie lépe reagoval na výzvy, kterým regiony a města čelí,“ uvedl Oldřich Vlasák, zpravodaj stanoviska věnovaného konečným závěrům a doporučením skupiny na vysoké úrovni pro zjednodušení pro období po roce 2020, které dnes přijal Evropský výbor regionů.

CELÝ ČLÁNEK

Náš loňský čistý příjem z EU byl více než 55 miliard

penizeČeská republika loni získala z rozpočtu Evropské unie o 55,4 miliardy korun více, než do něj odvedla. Informovalo o tom dnes ministerstvo financí. Předloni tzv. čistá pozice ČR činila 80,6 miliardy korun. 

CELÝ ČLÁNEK

Rok 2018: čerpání dotací čeká zrychlení

prosinec CZ fotoTÉMA EN - Na konci listopadu se na půdě Evropského parlamentu a Komise odehrála jedna z nejvýznamnějších událostí evropského politického dění tohoto roku. Po náročném mnohahodinovém jednání byl totiž schválen kompromisní rozpočet Evropské unie na rok 2018. Nakonec se v něm počítá se závazky překračujícími 160 miliard eur a platbami 144 miliard eur. Co jeho schválení ovšem znamená pro celou Evropu? A co pro samotnou Českou republiku?

CELÝ ČLÁNEK

Jednadvacítku čeká rekonstrukce

batuv mrakodrap2Obnova páternosteru, modernizace výtahů, vstupu do Jednadvacítky, rekonstrukce rozvodny, obnova teracových podlah ve třetím patře budovy nebo úplně nová otevřená expozice v šestnáctém patře budovy – to vše čeká Baťův mrakodrap v příštím roce, pokud Zlínský kraj uspěje s projektem, který plánuje předložit Ministerstvu pro místní rozvoj v rámci Integrovaného plánu rozvoje území.

CELÝ ČLÁNEK

Dvacet miliard eur za čtvrtstoletí

penizeV roce 2017 poskytla skupina Evropské investiční banky v České republice nové úvěry, záruky a vlastní kapitál v objemu 1,16 mld. eur. EIB vyplatila úvěry ve výši 977 mil. eur a Evropský investiční fond (EIF), který je součástí skupiny EIB, uskutečnil kapitálové, záruční a mikrofinanční operace v objemu 184 mil. eur.

CELÝ ČLÁNEK

Zdechovský: OLAF mi vydání neodmítl

zdechovskyČeský europoslanec Tomáš Zdechovský (Evropská lidová strana) se ohradil proti tvrzení, že by mu OLAF (Evropský úřad pro boj proti podvodům) odmítl vydat závěry vyšetřování v aféře Čapí hnízdo.

CELÝ ČLÁNEK

Praha pomáhá v integraci dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

students 702089 1280Školy a školky na území hlavního města mohou žádat o další podporu z Operačního programu Praha – pól růstu České republiky (OP PPR) v rámci vyhlášené výzvy na podporu mateřských, základních a středních škol, především ve vztahu k vytváření inkluzívního prostředí a k začleňování dětí, žáků a studentů s odlišným mateřským jazykem. Součástí programu je také vzdělávání pedagogů nebo podpora komunitních aktivit škol v rámci jejich interkulturního rozvoje.

CELÝ ČLÁNEK

Pro venkov má IROP připraveno osm miliard korun

vesnice2Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, ukončil hodnocení integrovaných strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).  Od roku 2015 vybíral místní akční skupiny (MAS), které mohou realizovat strategii CLLD z IROP. Jejich počet se zastavil na čísle 178. Pro projekty na venkově tak bylo rezervováno přibližně osm miliard korun. 

CELÝ ČLÁNEK

Peníze do silnic, vzdělávání a sociálních služeb

opravy silnic 006Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, ukončilo hodnocení dalších tří výzev. Finance tak poputují na podporu krajských silnic, rozvoj sociálních služeb a infrastruktury dalšího vzdělávání.

CELÝ ČLÁNEK

Česko-saský program má podepsáno skoro 90% alokace

ceske stredohori panoramaProgram přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 hlásí další úspěchy. Z celkové částky určené na realizaci společných projektů je již podepsáno 110 smluv o poskytnutí dotace za 131,9 milionů EUR, což činí 88,8 % z celkové alokace. Zbytek peněz by měl být rozdělen ještě do konce tohoto roku.

CELÝ ČLÁNEK

EVROPSKÉ HORIZONTY ZDEŇKA VELÍŠKA: Co se změní kromě letopočtu?

velisekTuhle otázku si kladou lidé ke konci každého roku. Někteří se skepsí, ať už vrozenou nebo získanou pravidelností ve střídání letopočtů a neměnností toho, v čem by se rádi dožili změny; druzí s optimismem, rovněž buď vrozeným nebo získaným díky štěstí, které dosud měli při čekání na kýženou změnu. Jak to bude tentokrát? Můžeme si být jisti, že změna nejpravděpodobněji nastane v tom, o co budeme nejaktivněji usilovat.

CELÝ ČLÁNEK

Další čtyři mosty a tři silnice opraví ve středních Čechách IROP

oprava silniceVyužitím finančních prostředků IROP hodlá Středočeský kraj spolufinancovat dalších sedm dopravních staveb, které tento týden schválila Rada kraje. Všechny stavby již mají připravenu projektovou dokumentaci a budou zařazeny do zásobníku projektů, které kraj hodlá realizovat v příštím roce. Zároveň bude na zhotovitele těchto dopravních záměrů vypsáno ještě letos výběrové řízení.

CELÝ ČLÁNEK

Ministerstvo vyhlásilo dotační program na demolice zchátralých budov

zchatraly dum2Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vyhlásila výzvu na podání žádostí o dotace pro města a obce, které se potýkají s chátrajícími budovami. Pro žadatele je připraveno opět 100 milionů korun. Během dvou let existence tohoto programu již Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo celkem 58 projektů po celé České republice za zhruba 160 milionů korun. Žádosti lze podávat od 7. listopadu do 25. ledna 2018. Dotace bude poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce a její čerpání může být rozloženo do dvou let.

CELÝ ČLÁNEK

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...